Informativa

Informare privind tratarea, prelucrarea si pastrarea datelor cu caracter personal

Această informare privind prelucrarea si pastrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom

face o modificare, vă vom anunța.

Data actualizări: 25 mai 2018

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când beneficiati de serviciile noastre, precum și de site-ul nostru web.

Cine suntem

Suntem Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL.

În această Informare privind tratamentul si prelucrarea datelor cu caracter personal:

• „noi/al nostru” înseamnă Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL;

• „terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau dvs.; și

• „Partener” înseamnă orice societate sau altă organizație in colaborare cu Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL.

Sediul nostru social este situat la adresa Str. Paraului, nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania.

Suntem înregistrați în Romania sub nr. J08/810/2010 cu numele Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, avand CIF RO13836130.

Cum ne puteți contacta

Numărul nostru de telefon principal este 004 0721537226, si ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de pe site-ul nostru www.bagnascoconsulting.com sau la adresele dataprotection@bagnasco.eu sau emanuele@bagnasco.eu .

Dacă aveți întrebări cu privire la informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail la adresa dataprotection@bagnasco.eu . Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa dataprotection@bagnasco.eu Emanuele Bagnasco sau prin poștă sau curier la adresa Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, adresa Str. Paraului, nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania adresand corespondența Dvs. în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Principiile noastre

Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată.

Elementele de bază

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs.

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL chiar dacă nu sunteți client, sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.

Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs. De exemplu, procuri, contracte de munca, mandate, contracte de chirie si de vanzare cumparare, elaborare si intocmire situatii contabile si financiare, adeverinte, etc.

2. Intereselor comerciale legitime ale Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, de exemplu menținerea securității corespondentei și serviciilor noastre.

3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, declarative, ale dreptuli muncii, de procedura, incluziv și dreptul dvs. de a restricționa

utilizarea datelor proprii.

4. Consimțământului pe care îl acordați atunci când Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL nu se bazează pe un alt temei legal. Consimțământul

poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

• Cumpărați sau utilizați oricare dintre serviciile noastre;

• Ne contactați prin diverse canale sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu sau eliberare de adeverinte, certificate, situatii fiscale si contabile de orice tip si gen, redactare note, adeverinte, contracte etc.

• Ați acordat permisiunea unor terți inclusiv institutii de stat, organe de control, alti furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;

• Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau sunteți partener sau angajat sau angajat al partenerului unui client de al nostru.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control inclusiv al creditului, bancii, etc.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:

• Numele, adresa, codul numeric personal (sau echivalent), documentul de identitate (sau echivalent), numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii (sau echivalent), situatia familiara și adresa de e-mail;

• Informații privind cardul dvs. de credit sau de debit, informații privind contul dvs. bancar și alte informații bancare – de exemplu, va trebui să ne dați aceste informații atunci când vom avea contracte de consultanta – asistenta, sau cand va vom pregati actele pentru angajare la clienti nostri.

Vom colecta datele necesare pentru prelucrarea unei plăți si altele date in general.

• Datele necesare pentru contracetele de munca ale dvs., inclusiv cazierele judiciare si rutiere si analizele medicale, toate dupa fiecare caz in parte.

• Datele privind situatia si starea economica a dvs. Si a membrilor familiei in cazul in care va fi necesar pentru aplicarea stricta a legislatiei in vigoare: de exemplu pentru cea ce priveste persoanele in intretinere, coasigurati, etc.

• Contactul dvs. cu noi: telefoane, mailuri, alte mijloace de comunicare telematica.

• Informații privind documentele de identitate, permise de conducere, card driver, atestate profesionale, diplome, licente, livret militar, si altele similare.

• Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi agenții de credit, agenții de prevenire a fraudelor, organele de control, precum și de alți furnizori de date.

• Detalii privind modul în care utilizați anumite servicii sau produse, de exemplu: adeverinte de venit, adeverinte medicale, etc.

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciului nostru conform contractului cu dvs. sau angajatorul dvs.

2. Pentru prelucrarea serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent asupra starii dosarelor in lucru sau finalizate;

• Pentru a vă furniza serviciile relevante. Aceasta include alte servicii care nu sunt incluse în

contractul cu dvs. dar implica o necesitate impelenta de comunica cu dvs, precum și pentru a vă contacta prin mesaje.

Facturare și relații cu clienții.

• Vom utiliza datele dvs si pentru a vă factura in cazul in care ne sunteti clienti, sau pentru a prelua facturile si alte dovezi ale cheltuielilor efectuate in cazul in care sunteti angajati ai clientilor nostri.

Alte cazuri:

• Pentru a vă contacta în cazul în care datele pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire;

• Pentru a răspunde la orice cerere sau întrebări ale dvs.

  • Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le

oferim.

  • Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL creează rapoarte și statistici din aceste informații si poate prelua aceste date cu caracter personal pentru a realiza o analiză mai aprofundată a serviciilor noastre.

Mesaje privind serviciile

• Vă vom contacta cu mesaje sau prin mail sau telefonic in legatura cu orice aspect pertinent servicilor pe care furnizam societati dvs. sau raport de munca care aveti cu societatile cliente nostre sau raport de parternariat, furnizare de servici sau bunuri, controale, etc.

Furnizarea de rapoarte către terțe părți

Acestea pot fi furnizate către terțe părți, cum ar fi organe de control, furnizori de servici si bunuri ai clientilor nostri, institutii si alte entitati de stat.

Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:

• Administratia financiara.

• Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor sau serviciilor pe care le-ați comandat sau utilizat;

• Societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL.

• Agenții de prevenire a fraudelor.

• Agenții de recuperare a datoriilor;

• Inspectoratele teritoriale de Muncii.

• Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege sau de dvs..

• O terță parte sau un organ, atunci când este pravazut de lege.

• Alte terțe părți, atunci când le-ați dat acordul.

• Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.

• Este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților.

Terțele părți cu care lucrăm.

Dacă ați achiziționat servicii/bunuri pe care le furnizam impreuna cu o organizație parteneră, de multe ori trebuie să facem schimb de informații cu aceasta.

Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal, nu îi autorizăm să utilizeze

sau să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.

Transferuri de date.

În prezent, datele noastre sunt păstrate în locațiile noastre din Romania.

Poate fi necesar să transferăm informațiile dvs. către alte entități din SEE sau din afara Spațiului Economic European (SEE). SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda,

Liechtenstein și Norvegia: se consideră că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private.

Dacă vom transmite informațiile dvs. către o țară din afara SEE, ne vom asigura că informațiile dvs. sunt protejate corespunzător.

Nu ne vom putea asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă

transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).

În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de

protecție a datelor, ne vom opune transferului de date.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar

atât timp cât este necesar.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele Dvs. pe perioada existenței unui contract între Dvs. și Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL sau cu clienti sai, plus o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal.

Folosim instrumente, mijloce si măsuri conventionale pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Comunicările prin internet sau telematice (cum ar fi e-mailurile sau mesageriile electronice) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru direct.

Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dvs. personale sigure printr-un mijloc de comunicare cum ar fi internetul, o data cand ne comunicati asemenea informatii prin internet, prin calea telematica, aceptati riscul ca datele dvs. ar putea fi interceptate si ca acest mijloc de comunicare nu garanteaze siguranta absoluta.

Puteti trimite date dvs. criptate, pentru o mai mare siguranta.

Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor și pentru necomunicarea acestora către alte persoane, in cazul in care folositi internet ca mijloc de comunicare cu noi.

Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter, etc. ) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.

Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Drepturile dvs.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte, si obligatia sa ne furnizati mereu date corecte si veridice.

Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă puteți adresa in orice moment la noi.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs..

Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să ne solicitati acest lucru doar la adresa Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, Strada Paraului nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania; sau la adresa e – mail dataprotection@bagnasco.eu.

Aveti dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre dvs. fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă veti avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Avem dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz se va incheia orice raport intre noi si dvs. Datele dvs. vor fi orcum pastrate si prelucrate de catre noi in cazul in care acest lucru este impus sau prevazut de legea aplicabila, pentru fiecare speta in parte.

Pentru a obiecta la prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime:

Vă rugăm să ne contactati doar la adresa Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, Strada Paraului nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania; sau la adresa e – mail dataprotection@bagnasco.eu.

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactati doar la adresa Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, Strada Paraului nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania; sau la adresa e – mail dataprotection@bagnasco.eu. Vom face toate

eforturile pentru a va ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați pentru o discuție în

legătură cu drepturile pe care le aveți.

În anumite circumstanțe, s-ar putea ca veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat).

Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar.

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem.

Aveti dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs. în oricare dintre situațiile următoare:

a) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

b) retrageti consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele dvs. și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza pentru o prelucrare viitoare;

c) va opuneti prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs;

d) datele personale sunt prelucrate contrar legii;

e) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificați mai întâi la serviciul furnizat de noi. Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în

continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

REAMINTIM

Dreptul de a fi informat

Aveti dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile dvs. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele dvs. sunt incluse și în această informare.

Informativa in merito al trattamento, lavorazione e stoccaggio dei dati di carattere personale

Questa informativa in merito alla lavorazione e stoccaggio dei dati di carattere personale viene periodicamente aggiornata; ogni volta che apporteremo modifiche ve lo comunicheremo.

Data dell’aggiornamento: 25 maggio 2018

Modalità di utilizzo di questa informativa

In questa informativa spieghiamo le modalità con le quali processiamo, incluse quelle di raccolta, utilizzo, comunicazione e protezione dei Vostri dati di carattere personale, allorquando beneficiate dei nostri servizi, incluso il nostro sito web.

Chi siamo

Siamo Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL.

In questa informativa inerente al trattamento e processazione dei dati aventi carattere personale:

• „noi/nostro” significa Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL;

• „terza parte” significa chiunque altro all’infuori di noi o Voi; e

• „Partener” significa ogni altra società od organizzazione in collaborazione con Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL.

La nostra sede sociale è sita in: Str. Paraului, nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania. Siamo registrati în Romania sub nr. J08/810/2010 con nome Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, ed abbiamo Codice di Identificazione Fiscale RO13836130.

Come ci potete contattare

Il numero nostro principale di telefono è 004 0721537226, e potete inviarci una mail utilizzando il formulario del nostro sito www.bagnascoconsulting.com oppure agli indirizzi dataprotection@bagnasco.eu o emanuele@bagnasco.eu .

Se avete domande in merito alla informtiva sulla lavorazione dei dati aventi carattere personale, ci potete inviare una mail all’indirizzo dataprotection@bagnasco.eu Potete contattare il responsabile dei dati a carattere personale direttamente all’indirizzo mail dataprotectione@bagnasco.eu Emanuele Bagnasco o per posta o corriere rapido all’indirizzo Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, adresa Str. Paraului, nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania indirizzando la Vostra corrispondenza alla attenzione del responsabile della protezione dei dati.

I nostri principi

Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL si impegna a rispettare la Vostra vita privata.

Elementi di base

Dati aventi carattere personale che raccogliamo su di Voi

Le informazioni che raccogliamo su di Voi ed il modo con il quale le raccogliamo possono variare in funzione dei servizi che utilizzate, il modo in cui avete utilizzato i servizi ed il modo in cui avete interagito con Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL pur non essendone cliente, oppure quanto ottenuto da una terza parte che aveva il permesso di scambiare le informazioni con noi.

Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL lavorerà i Vostri dati di carattere personale in base a quanto segue:

1. Eseguire o concludere il contratto con Voi e per dar corso a quanto Voi sollecitate. Per esempio procure, contratti di lavoro, mandati, contratti di affitto e compravendita, elaborare e compilare situazioni finanziarie e contabili, attestazioni, etc.

2. Interessi commerciali legittimi della Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, per esempio il mantenimento della sicurezza della corrispondenza e dei nostri servizi.

3. Conformarsi ad obblighi legali imperativi, per esempio sono inclusi gli obblighi contabili e fiscali, dichiarativi, di diritto del lavoro, di procedura incluso il Vostro diritto di limitare l’utilizzo dei propri dati.

4. Il consenso che accordate quando Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL non si basa su specifica disposizione legislativa. Il consenso può venire revocato in qualsiasi momento.

Raccoglieremo i Vostri dati a carattere personale allorquando, per esempio:

• Comperate od utilizzate uno qualsiasi dei nostri servizi;

• Ci contattate attraverso diversi canali, oppure ci chiedete informazioni in merito ad un servizio oppure di rilasciar certificazioni, certificati, situazioni fiscali e contabili di ogni genere e tipo, redigere note, certificazioni, contratti, etc.

• Avete accordato il permesso a terzi, incluso istituzioni dello stato, organi di controllo, altri fornitori o contrattanti nostri, di scambiare con noi informazioni che Vi riguardano;

• Allorquando I Vostri dati di carattere personale siano pubblici; oppure site partener o dipendente oppure dipendente di un partener di uno dei nostri clienti.

Allo stesso modo raccogliamo dati da determinate organizzazioni, se del caso e nella misura in cui esista una base giuridica in tal senso; esse includono le agenzie di prevenzione delle frodi, gli annuari commerciali, agenzie di verifica e controllo incluse quelle del credito, banche, etc.

Il tipo di informazione che possiamo avere, se del caso, sono:

• Nome, indirizzo, codice numerico personale (od equivalente), documento di identità (od equivalente), Il Vostro numero di telefono fisso e/o mobile, data di nascita, situazione famigliare ed indirizzo e-mail;

• Informazioni sulle vostre carte di credito o debito, informazioni sul vostro conto bancario ed altre info bancarie, per esempio dovrete fornire queste informazioni quando avremo contratti di consulenza – assistenza, o quando vi prepareremo i documenti per venir assunti dai nostri clienti. Raccoglieremo i dati necessari per potere operare dei pagamenti, e altri dati in genere.

• I dati necessari per i Vostri contratti di lavoro, inclusi i casellari giudiziari e stradali e le analisi mediche, tutte a seconda di ogni singolo caso.

• I dati riguardanti la situazione e lo stato economico Vostro e dei membri di famiglia nel caso sia necessario per strettamente applicare la legislazione in vigore: per esempio per quanto riguarda le persone a carico, coassicurati, etc.

• Il vostro contatto con noi: telefoni, mail, altri mezzi di comunicazione telematica.

• Informazioni in merito ai documenti di identità, patenti, card driver, attestati professionali, diplomi, lauree, libretto militare, ed altre simili.

• Informazioni che otteniamo da altre fonti, come per esempio agenzie del credo, prevenzione frodi, organi di controllo, così come da altri fornitori di dati.

• Dettagli sum modo in cui utilizzati determinati servizi o prodotti, per esempio: certificazioni sul reddito, certificazioni mediche, etc.

Come utilizziamo i vostri dati di carattere personale.

Utilizzeremo i vostri dati personali per i seguenti scopi:

1. Per prestare i nostri servizi conformemente al contratto concluso con Voi o con il Vostro datore di lavoro.

2 . Per prestare i servizi che avete acquisito da noi, così come per tenervi al corrente sullo stato delle pratiche in lavorazione o finalizzate;

• Per fornirvi servizi rilevanti. Questi includono altri servizi non inclusi nel contratto con Voi concluso ma che implicano la necessità impellente di comunicar con Voi, così come quella di contattarvi tramite messaggi.

Fatturazione e relazione con i clienti.

• utilizzeremo i Vostri dati anche per emettere fattura in caso siate nostri clienti, o per ricevere fatture ed altri documenti comprovanti spese nel caso siate dipendenti dei nostri clienti.

Altri casi:

• Per contattarvi nel caso in cui i dati fornitici stiano per scadere;

• Per rispondere ad ogni Vostra richiesta o domanda.

  • Per migliorare i servizi che vi offriamo.

  • Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL crea

rapporti e statistiche da queste informazioni e può lavorare i dati di carattere personale per realizzare una analisi più approfondita sui propri servizi.

Messaggi in merito ai servizi

• Vi contatteremo con messaggi o via mail o telefonicamente in merito ad ogni aspetto pertinente ai servizi che Vi forniamo, alla Vostra società, od al rapporto di lavoro che avete con le società nostre clienti o rapporto di parternariato, fornitura di servizi o beni, controllo, etc.

Fornitura di raporti verso terze parti

Questi potranno venir forniti a terze parti, come gli organi di controllo, fornitori di servizi o beni dei nostri clienti, istituzioni ed altri enti dello stato.

Se del caso scambiamo informazioni che vi riguardano con:

• L’Amministrazione Finanziaria

• Partners od enti implicati nel fornire servizi o beni che avete Voi richiesto od utilizzato;

• Societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL.

• Agenzie di prevenzione delle frodi.

• Agenzie di recuperaro crediti;

• Ispettorati territoriali del Lavoro.

• Agenti preposti al far rispettar le leggi, organi governativi, organizzioni di regolamentazione, instanze od altre autorità pubbliche nel caso avessimo questo obbligo legale o fossimo autorizzati dalla legge o da Voi;

• Una perte terza od un organo, qualora previsto per legge.

• Altre parti terzi qualora gli abbiate dato il consenso.

• Potremo dare informazioni nel caso si renda necessario per proteggerci contro le frodi , difendere i nostri diritti o proprietà, o proteggere gli interessi dei nostri clienti.

• Esiste la possibilità si renda necessario divulgare le Vostr informazioni per ottemperare agli obblighi di legge di rispondere alle richieste legali delle autorità.

Terze parti con le quali lavoriamo.

Se acquisite un servizio/bene che forniamo insieme ad una organizzazione nostra partner, in molti casi dobbiamo effettuare uno scambio di informazioni con questa.

Se abbiamo concluso un contratto con un prestatore di servizi od un contraente che presta a noi servizi od un servizio a nostro nome, e questi può avere accesso ai Vostri dati personali, non lo autorizziamo a divulgare i Vostri dati se non per quanto in attinenza alla sua prestazione di servizi.

Trasferimento dei dati.

Al momento i nostri dati sono conservati presso i nostri uffici in Romania.

Porebbe rendersi necessario trasferire le vostre informazioni verso altre entità dello SEE od al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). SEE è formato dai paesi della Unione Europea, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia: si considera che questi abbiano leggi equivalenti per quanto concerne la protezione dei dati e della vita privata.

Se invieremo le Vostre informazioni verso un paese non SEE, ci assicureremo che le Vostre informazioni siano sufficientemente protette.

Non potremo sempre assicurarci della esistenza di un quadro legale corrispondente che assicuri il trasferimento dati conformemente afli standards aprovati dalla Commissione Europea

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).

Inolre, se considereremo che il paese non dovesse offrire un quadro legislativo equivalente agli standard UE sulla rotezione dei dati, ci opporemo al trasferimento dati.

Durata di conservazione dei Vostri dati di carattere personale.

Manterremo stoccate le Vostre informazioni per quanto tempo venga stabilito per legge. Nel caso in cui non esista nessun vincolo di legge, le manterremo archiviate per il tempo strettamente necessario.

Ad esclusione del fatto che la legge preveda altrimenti, di regola, tratteremo i Vostri dati per il periodo di esistenza di un contratto tra Voi e la Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL o suoi clienti, più un periodo di tre anni dalla conclusione di questo.

Mantenimento in sicurezza dei Vostri dati di carattere personale.

Utilizziamo strumenti, mezzi e misure convenzionali per proteggere i Vostri dati di carattere personale contro qualsiasi accesso non autorizzato, perdita accidentale, rivelazione o distruzione.

Le comunicazioni via internet o telematiche (come possono essere le e-mail o le messaggerie elettroniche) non sono sicure se non sono criptate. Le Vostre comunicazioni possono traversare molti paesi prima di venir recapitate, poiché questa è la natura di internet.

Non possiamo accettare la responsabilità per alcun accesso non autorizzato o perdita dei dati di carattere personale che non pertengano al nostro diretto controllo.

Non Vi chiederemo mai di comunicarci le Vostre informazioni personali sicure attraverso un mezzo di comunicazione come potrebbe essere internet, e qualora ci comunichiate tali informazioni a mezzo internet, per via telematica, accettate il rischio che i vostri dati possano venir intercettati e che questo mezzo di comunicazione non garantisce una sicurezza assoluta.

Potete inviarci i Vostri dati criptati per maggiore sicurezza.

Siete responsabili per il mantenimento in sicurezza delle informazioni e per la non comunicazione verso altre persone, nel caso in cui utilizziate internet come mezzo di comunicazione con noi.

Potreste scegliere di rivelare i Vostri dati utilizzando le reti di socializzazione (incuso quelle offerte da Google, Facebook, Twitter, etc.) ovvero utilizzando servizi di terze parti che vi permettono di postare pubblicamente informazioni, quindi terze parti potrebbero utilizzare quelle informazioni.

I plug-in- delle reti di socializzazione e le rispettive applicazioni sono operate dalle reti stesse e rispettano le condizioni di utilizzo e le politiche delle reti medesime in merito alla protezione dei dati e dei cookie.

Dovete assicurarvi di conoscerle.

I vostri diritti.

Diritto di rettificare i dati di carattere personale

Avete il diritto di rettificare i Vostri dati se questi non sono corretti, e l’obbligo di fornirci sempre dati corretti e veri.

Se i dati a Voi inerenti in nostro possesso debbono venir aggiornati od in caso consideriate possano non essere corretti, potete rivolgervi a noi in ogni momento.

Diritto di accesso ai dati di carattere personale

Avete il diritto di sollecitare una copia dei dati di carattere personale dei quali siamo in possesso ed a Voi pertinenti.

Per inoltrare questa richiesta in qualità di persona fisica o terza parte autorizzata, vi pregiamo di richiederci questo solo all’indirizzo Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, Strada Paraului nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania; oppure all’indirizzo e – mail dataprotection@bagnasco.eu.

Avete il diritto di accedere ai dati che trattiamo ed a Voi relativi, senza che noi riceviamo alcuna tassa per le prime forniture dei dati. Se doveste aver bisogno di copie dei dati già forniti, potremmo percepire una ragionevole tassa tenendo conto dei costi amministrativi di fornitura dei dati. Abbiamo il diritto di rifiutare richieste eccessive o ripetitive e non giustificate.

Diritto di opposizione all’utilizzo dei dati di carattere personale

In determinate circostanze avete il diritto di opporvi al trattamento da parte nostra dei Vostri dati di carattere personale. In questo caso verrà chiuso ogni rapporto tra noi e Voi. I vostri dati verranno comunque stoccati e trattati da noi nel caso in cui questo venga imposto o previsto dalla legislazione applicabile per ogni singola fattispecie.

Pentru contestare il trattamento realizzato sulla base di un interesse nostro legittimo:

Vi preghiamo di contattarci solo all’indirizzo Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, Strada Paraului nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania; oppure all’indirizzo e – mail dataprotection@bagnasco.eu.

Cum să înaintați o plângere

Se desiderate contattarci in merito a qualsivoglia dei Vostri diritti ovvero inoltrare un reclamo in merito al come utilizziamo i Vostri dati di carattere personale, vi preghiamo di contattarci solo all’indirizzo Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL, Strada Paraului nr. 40, bl S27, sc B, ap 2 – 500260 Brasov – Romania; oppure all’indirizzo e – mail dataprotection@bagnasco.eu. Faremo ogni sforzo per aiutarvi, ma nel caso non foste soddisfatti, potrete contattare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – i dati di contatto si trovano all’indirizzo www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

Nel caso in cui consideriate che i dati in nostro possesso ed a Voi relativi siano incorretti ovvero consideriate che non dovremmo trattare i Vostri dati, per favore contattateci per discutere in merito ai Vostri diritti. In talune circostanze potreste avere il diritto di chiederci una restrizione del trattamento.

Diritto alla cancellazione dei dati (diritto di venir dimenticato).

Bagnasco & Bagnasco Consulting SRL desidera trattare e mantenere i Vostri dati solo quanto tempo questo si renda necessario.

In determinate circostanze avete il diritto di richiederci la cancellazione dei vostri dati di carattere personale in nostro possesso.

Avete il diritto di chiederci la cancellazione dei Vostri dati nelle seguenti situazioni:

a) I dati personali non sono più necessari per adempiere allo scopo per il quale sono precedentemente stati trattati;

b) ritirate il consenso in base al quale abbiamo trattato i Vostri dati e non esiste altra base giuridica fondante sulla quale ci possiamo basare per un ulteriore trattamento;

c) Vi opponete al trattamento basato su un nostro interesse legittimo e non possiamo noi dimostrare che abbiamo legittimi motivi a giustificazione del trattamento prevalenti sui Vostri interessi, diritti e libertà;

d) i dati personali vengono trattati in violazione della legge;

e) i dati personali debbono venir cancellati per conformarci agli obblighi di legge che ci pertengono. Questo non è un diritto assoluto. Potremo respingere la Vostra richiesta di cancellazione nel caso in cui: (i) siamo obbligati a mantenere stoccati i dati in base ai disposti di legge; o (ii) se i dati sono a noi necessari per constatare, esercitare o difendere i nostri diritti in giustizia.

Nel caso in cui consideriate un mantenimento dei dati superiore al tempo necessario da parte nostra, è buona norma verifichiate prima di tutto il tenore del servizio da noi prestato. Se questo fosse giunto a termine, esiste la possibilità che abbiamo un fondamento legale per trattare i Vostri dati di carattere personale.

RICORDIAMO

Il diritto ad essere informato

Avete il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti, facilmente comprensibili ed accessibili in merito alla modalità con la quale trattiamo o Vostri dati. Queste informazioni sui dati, scopo e modalità di come trattiamo i Vostri dati sono inclusi in questa informativa.

CONTATTACI:

[honeypot stelik]